escart.pl

PHP

PHP

Język PHP

PHP to język skryptowy do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C++, lecz jest o wiele bardziej uproszczona – piszący tym językiem z reguły nie musi przejmować się poprawnością typów zmiennych, przydzielaniem dla nich pamięci itp. Ponadto zintegrowana obsługa wielu powszechnych baz danych ułatwia programiście operacje na tych bazach. Dzięki połączeniu z biblioteką GD możliwe jest także dynamiczne tworzenie obrazków GIF lub PNG w nowszych wersjach. PHP to dobry, łatwy i wygodny w zastosowaniu język programowania. W wersji 5. wyposażony został w obiektowość z prawdziwego zdarzenia, która umożliwia tworzenie kompletnych – obiektowych aplikacji www.

W celu zachowania wstecznej kompatybilności lub też umożliwienia programistom wyboru stylu programowania nadal możliwe jest pisanie aplikacji w sposób liniowy ze stosowaniem funkcji. Skrypt PHP to nic innego, jak tylko normalna strona www, z tą jednak różnicą, że ta posiada w sobie kod PHP. Kod ten określony jest w specjalnych sekcjach zaczynających i kończących się odpowiednimi znacznikami.

Artykuł dzięki: