escart.pl

C++

C++

Język C++

Język C++ został stworzony na początku lat osiemdziesiątych przez Bjarne Stoustrupa w Bell Labs. Jak dotąd wiadomo, przy tworzeniu tego języka autorowi najbardziej zależało na tym, aby był on wygodny w użyciu. C++ został stworzony w oparciu o język C. Stoustrup dodał jednak do C++ obiektowość – rzecz, która jest kluczowa dla tego języka. W ostatnich latach jest to jeden z najbardziej popularnych języków. Stało się tak głównie ze względu na dużą swobodę w pisaniu kodu.

Kod programu C++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie .cpp i kompiluje za pomocą kompilatora, aby utworzyć działającą aplikację. W celu optymalizacji pracy, wielu programistów wykorzystuje zintegrowane środowiska informatyczne, które posiadają niezbędne narzędzia do wygodniejszej pracy, m.

in. edytor lub kompilator.

W języku C++ rozróżnia się małe i wielkie litery. Każdą instrukcję w kodzie źródłowym należy kończyć średnikiem. W kodzie programu warto używać komentarzy dla poprawienia czytelności kodu szczególnie w obszernych programach.

Artykuł dzięki: